Editörden…   


Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 18 bilimsel çalışmayı içeren Ekim 2017 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Ekim 2017-19. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

 
Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bilim dünyasının siz değerli insanların yazar ve hakem olarak yanımızda görmek; ayrıca görüş ve önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmeniz bizlere güç katmaya devam edecektir. Bu bağlamda dergimizde gerçekleştirdiğimiz bir yenilik de dergimizin yeni arayüzüdür. Dergimizin yeni arayüzüyle beraber makalenizin yayımlandıktan sonra kaç kez tıklandığı ve kaç kez indirildiği ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Öte yandan dergimizin ULAKBİM tarafından indekslendiğini ve Akademik Teşvik ve Doçentlik başvurularında Alan İndeksli dergi olarak kabul gördüğünü siz değerli bilim dünyasına hatırlatmaktan ve duyurmaktan kıvanç duyarız.   
                                                                                   

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI   


Kapak İçindekiler

SDL TRADOSSTUDİO YAZILIMI ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ İNCELEMESİ
Yazarlar: İnönü KORKMAZ,  Esra Nur ACAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 441

Özet Görüntülenme 505


FAY WELDON’IN PRAXIS ADLI ESERİNDE FEMİNİZM ANLAYIŞI
Yazarlar: Berna KÖSEOĞLU 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 383

Özet Görüntülenme 421


ŞİİRDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ: CAHİT SITKI TARANCI ÖRNEĞİ
Yazarlar: M. Abdulbasit SEZER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 395

Özet Görüntülenme 407


İBÂZÎ MÜFESSİR MUHAMMEDB. YUSUF ITFİYYİŞ’İNİŞÂRÎ TEFSİRE YAKLAŞIMI
Yazarlar: Mehmet Fatih DEDE 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 335

Özet Görüntülenme 410


POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI
Yazarlar: Ulaş BİNGÖL 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 365

Özet Görüntülenme 412


“İHYÂU ULÛMİDDİN” DE ALLAH İNANCI
Yazarlar: Fatma PINAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 323

Özet Görüntülenme 364


OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU
Yazarlar: Hatip YILDIZ,  Abdullah CENGİZ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 432

Özet Görüntülenme 403


İNSANLAR VE KOZMOSLAR: BOURDİEU SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR TASLAK
Yazarlar: İnan KESER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 372

Özet Görüntülenme 418


ERZİNCANLI FÂİK OSMAN VE HÂLİD BEY DESTÂNI
Yazarlar: Ramazan SARIÇİÇEK,  Kadir ACAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 343

Özet Görüntülenme 340


İBN 'USEYMÎN'İN TEFSÎRİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ
Yazarlar: Abdurrahim KIZILŞEKER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 332

Özet Görüntülenme 410


GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Yıldız Öztan ULUSOY,  O. Nejat AKFIRAT,  Fatih KEZER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 392

Özet Görüntülenme 347


DAĞLIK ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KIRSAL TURİZM: HASAN DAĞI - DİKMEN KÖYÜ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Funda VARNACI UZUN,  Aysu ALTAŞ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 333

Özet Görüntülenme 361


ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ İLE DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Yazarlar: Yunus Emre AYNA,  Hülya ÜSTEKİDAĞ AYNA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 302

Özet Görüntülenme 299

Makale Gönder