Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 20 bilimsel çalışmayı içeren Ekim 2020 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Ekim 2020-25. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz. (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN


Kapak Künye İçindekiler Hakem Listesi

OSMANLI`DA BİR AZINLIK YAZARI: ZABEL ASADUR VE KADIN SORUNUNA BAKIŞI
Yazarlar: Mehmet SÜMER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 116

Özet Görüntülenme 105


OECD ÜLKELERİNDE İNTERNET KULLANIMI VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞGÜCÜ BAŞINA GELİRE ETKİSİ
Yazarlar: Yusuf MURATOĞLU,  Devran SANLI 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 91

Özet Görüntülenme 92


TALİP APAYDIN’IN ‘‘SARI TRAKTÖR’’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK
Yazarlar: Mustafa KARABULUT,  Özlem YÜCEKAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 95

Özet Görüntülenme 80


DEĞİŞİME DİRENÇ VE ÇALIŞAN YARATICI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESİN ARACI ROLÜ
Yazarlar: Gizem ARAS BEGER,  Duygu TÜRKER-ÖZMEN  

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 100

Özet Görüntülenme 89


DOĞUMUNUN 310. YILDÖNÜMÜNDE REID’IN FELSEFESİ VE TARİHİ ETKILERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Yazarlar: Hacı Mustafa AÇIKÖZ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 79

Özet Görüntülenme 79


NAZMÎZÂDE HÜSEYİN MURTAZÂ’NIN KASÎDE-İ FEREZDAK ŞERHİ
Yazarlar: Mustafa Uğurlu ARSLAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 91

Özet Görüntülenme 82


KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇEVRESEL YÖNETİŞİM UYGULAMASINDA İSVEÇ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Handan YOKUŞ SEVÜK ,  Ezeli AZARKAN,  Fazıl Hüsnü ERDEM,  Neşe BARAN ÇELİK 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 78

Özet Görüntülenme 73


OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EĞİL SANCAĞI (XVI.-XVII. YÜZYILLAR)
Yazarlar: Mehmet Salih ERPOLAT 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 84

Özet Görüntülenme 63


ORGAN ADLARI İLE OLUŞAN ARGO KELİMELERİN KAVRAMSAL VE YAPISAL TASNİFİ
Yazarlar: Melike SOMUNCU 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 73

Özet Görüntülenme 66


SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SİYASAL ETKİNLİK, İLGİ VE KATILIM ÜZERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Rasime Ayhan YILMAZ,  İbrahim Halil YAŞAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 95

Özet Görüntülenme 74


TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA HÜSEYİN SU’NUN ÖYKÜLERİNDE NOSTALJİ
Yazarlar: Enser YILMAZ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 83

Özet Görüntülenme 67


KÜRESELLEŞMEYLE DÖNÜŞEN KENTLER
Yazarlar: Ferat KAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 88

Özet Görüntülenme 77


POSTMODERNLİK VE ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL YAŞANTI
Yazarlar: Cem ÖZKURT 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 85

Özet Görüntülenme 67

Makale Gönder