Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 11 bilimsel çalışmayı içeren Ekim 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Ekim 2019-23. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

(Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

 

 

 


Kapak Künye İçindekiler Hakem Listesi

SEXTUS EMPIRICUS VE KARŞITLARI ÖRNEKLERİNDE MANTIK VE ŞÜPHE İLİŞKİSİ
Yazarlar: Hacı Mustafa AÇIKÖZ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 84

Özet Görüntülenme 92


İZMİR’İN İŞGALİNE MARDİN VE ÇEVRESİNDEN TEPKİLER
Yazarlar: Oktay BOZAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 94

Özet Görüntülenme 157


KÖY ENSTİTÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANALİZİ
Yazarlar: İrem ÖZGÖREN KINLI 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 111

Özet Görüntülenme 140


NEHCÜ'L-FERADİS'TE YER ALAN ÖRTMECELER ÜZERİNE
Yazarlar: Yılmaz AKDEMİR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 79

Özet Görüntülenme 77


KEMALPAŞAZÂDE’NİN ‘GELÜR GİDER’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ
Yazarlar: Muhammed Felat AKTAN,  Fuat BİNER 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 140

Özet Görüntülenme 164


ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: Öznur YAVAN TEMİZKAN,  Sevgi ÇAVUŞ DALAKÇI,  Abdullah KARAKAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 84

Özet Görüntülenme 71


ÇALIŞANLARIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Abdulkadir BİLEN,  Nesim BABAHANOĞLU 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 72

Özet Görüntülenme 87

Makale Gönder