Editörden…

Kıymetli meslektaşlarım, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 26. sayısı yoğun bir çalışma süresi sonunda ve farklı disiplinlerden değerli yazarlarımızın katkısı ile istifadenize sunulmuştur. Yayın Kurulumuz, 2021 yılından itibaren dergimizin Şubat, Haziran ve Ekim olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmasına karar vermiş olup, Şubat sayısı bu karar doğrultusunda yayınlanan ilk sayımızdır. Yine Yayın Kurulumuzun kararı ile dergimizin daha geniş bir kitleye ulaşması için DergiPark altyapısına taşınması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Dergimize ait iş ve işlemlerin tamamı bu platform üzerinden yürütülecektir. Dergimizin daha iyi bir düzeye gelmesi ve daha fazla uluslararası indekste taranması için çalışmalarımızı sizlerin desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile bugüne kadar dergimize katkı sağlayan değerli editörlerimize, yayın ve bilim kurullarımıza, hakemlerimize, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonra da destek ve yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN


Kapak Künye İçindekiler Hakem Listesi

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yazarlar: Fazıl Hüsnü ERDEM,  Ezeli AZARKAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 181

Özet Görüntülenme 169


ULUSALCILIĞIN ONTOLOJİSİNİ ANLAMAK: SİVİL VE ETNİK MİLLİYETÇİLİKLER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
Yazarlar: Süleyman Çağrı GÜZEL 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 164

Özet Görüntülenme 142


HAFIZA ODASI MÜZELER VE KÜLTÜREL KİMLİK
Yazarlar: Yaşar ÖZRİLİ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 140

Özet Görüntülenme 160


DER FALL ÖZIL
Yazarlar: Davut DAĞABAKAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 114

Özet Görüntülenme 126


VİJİLANTİZM: BİR ŞİDDET VEYA BASKI TÜRÜNÜN KAVRAMSAL ANALİZİ
Yazarlar: Candaş CAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 129

Özet Görüntülenme 140


TÜRKİYE’DE HARBERGER-LAURSEN-METZLER YAKLAŞIMININ VARLIĞI
Yazarlar: Seval AKBULUT BEKAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 112

Özet Görüntülenme 112


18. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ ZÂRÎ VE ŞİİRLERİ
Yazarlar: Orhan KILIÇARSLAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 129

Özet Görüntülenme 128


DOĞAL GAZ ENERJİSİ TERCİH NEDENLERİ: BATMAN İLİ İÇİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
Yazarlar: Hakan TUZUN,  Mücahit ÇAYIN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 110

Özet Görüntülenme 109


LİNKEDIN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: Hülya BAKIRTAŞ,  Gönül SEKENDÜR TURGU  

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 128

Özet Görüntülenme 122

Makale Gönder