2017 - Sayı 18

POPÜLER KÜLTÜR ARAÇLARINDAN REKLAMLARIN GÜNDELİK İHTİYAÇLARI YÖNLENDİRMESİ CAM SEKTÖRÜ REKLAMLARI ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ
Hasan ALTİNCİK 
Özet

Popüler kültür doğası gereği sürekli olarak yeni tüketimleri zihinlere kazımaya çalışmaktadır. Bunun uygulandığı en önemli alanlardan biri de şüphe yok ki reklamlardır. Özellikle televizyon reklamlarında bu olgu müzik, ilgi çeken unsurlar, ilgi çeken kişiler veya ünlüler, efektler aracılığıyla izleyicileri etkileyerek ve kendisini izlettirerek akılda kalacak şekilde sunulmaktadır.

Reklamlar popüler kültürün yeniden üretilmesinde ve aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda reklamlar aracılığıyla yeniden tüketim olgusu sürekli olarak hedef kitleye aşılanmaktadır. Bu çalışma ile reklamlarda hedef kitleye kullandığı ürünleri değersiz ve değiştirmesi gereken bir unsur haline getirmek için bilinçli bir şekilde “kır, at ve yenisini al” ideolojisi işlenmeye çalışılması incelenmektedir. Bu noktada cam sektöründen bir markanın üç reklam filmi göstergebilimsel analizle incelenmiş, popüler kültürün tüketim algılarını değiştirmeye yönelik nasıl bir yönlendirmeye girdiği tespit edilmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda popüler kültürün reklam endüstrisini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiği ve kitle iletişim araçlarını daha fazla tüketim olgusuyla kullandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime
Popüler Kültür,  Reklam ve Reklam Endüstrisi 


Tam Metin : PDF