2017 - Sayı 18

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ HIZLI DEĞİŞİMİN EKSENİNDE YENİ BİR KAVRAM: “İLETİŞİM AÇLIĞI”
Cihan OĞUZ 
Özet

Yeni iletişim teknolojilerinin her geçen gün varlığını ve etkinliğini daha güçlü şekilde duyurduğu günümüzde, insan yaşamının da bundan payını alması kaçınılmaz hale gelmiştir. “Demode” olmamak için son model iletişim araçlarını kullanan gençliğin bu “doğal refleksi”ni makul karşılamak mümkün. Ancak 25-30 yaş arası grup ile orta yaş ve üzeri bireylerdeki “merak” unsurunun kökenlerini irdelemek gerekiyor. Bu çalışmada, modernizmin yalnızlaştırdığı bireyin, geçmişindeki boşlukları iletişim dünyasının sunduğu teknolojik ve sosyal olanaklarla ikame etmesinin nedenleri, gerekçeleri ve ulaşılan sonuç içerik analizi ile ele alınmış; bazen bir “can simidi” gibi görev yapan ama bazen de “su alan tekne” misali bireyi boşluğa iten iletişim olgusunun hayatımızdaki varlığıtüm boyutlarıylairdelenmeye çalışılmıştır. İnsanların -hele hele hiç tanımadıkları ve karşılaşmadıkları kişilerle- neden bu kadar sınırsızca iletişime geçtikleri; interneti neden yalnızlıklarına bir “çare” olarak düşündükleri, “iletişim açlığı” kavramı çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelime
İletişim Açlığı,  modernleşme,  cep telefonları,  internet,  sosyal medya 


Tam Metin : PDF