2018 - Sayı 21

İNSANIN İNSAN İÇİN KUTSALLIĞI SANATTA HÜMANİZM ETKİSİ VE FRIEDRICH SCHİLLER’İN SANAT ANLAYIŞI
Şule GECE ÇELİKKAN 
Özet

Bu makalede insancıllığın( hümanizmin)genel olarak sanatta ve özelde de Alman şairi Frıedrich Schiller’de etkileri gösterilmeye ve tartışılmaya çalışılmıştır. İnsanın insan için kutsallığına dayanan hümanizm akımı, idealizm ile harmanlanmış Alman sanatında oyun temelli bir kuram geliştiren idealist düşünür ve şair F.Schiller için, etkileri eğitsel ve ahlaksal olan, insanın değerlerine katkı sağlayacak bir özgürlük formuna ulaşmış akıl temelli bir düzeni temel almıştır. Bu düzen insanın ve insanlığın evrensel değerlerine ışık tutan ve onu ruhsal olarak saflaştıran, saygın bir düşünsel ve sanatsal anlayışın da öncülüğünü üstlenmiştir. Hümanizm, insanı ve insanın temel değerlerini, insanla bütünleşen yaşamı ve doğayı ciddi bir inceleme alanı olarak ele almasından dolayı sanatta ve özelde de edebiyatta önemlidir. Çünkü unutulmamalıdır ki, insan sadece akıl değil bir duygu varlığıdır. İnsanı bütüncül bir bakış açısıyla kavramaya çalışan hümanizm akımı denilebilir ki bu bakış açısından uzaklaşmamış ve ilgisini insanın duyarlılık boyutunu ilgilendiren sanata yönlendirmiştir

Anahtar Kelime
: Hümanizm,  Hümanist Sanat,  Frıedrich Schiller,  Oyun kuramı,  Güzel 


Tam Metin : PDF