2020 - Sayı 24

ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK KURAMI BAĞLAMINDA DEYİMLER SORUNU: BENİM ADIM KIRMIZI ÖRNEĞİ
Ozan Deniz YALÇINKAYA 
Özet

Edebî metinlerin ya da konuşmanın bir dilden başka bir dile aktarımı şeklinde tanımlanan çeviri, geçmişten günümüze kadar kültürler arası bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Çeviri etkinliği söz konusu olduğunda, her dilin kendine ait anlamsal yoğunluğu ifade eden söylemlerinin ve imgelerinin iyi analiz edilip en üst düzeyde korunması son derece önemlidir. Dolayısıyla çevirmenin ilgili kültüre ve dile ait değerleri iyi bilmesi ve iyi aktarması gerekir. Çeviride deyim niteliği taşıyan sözlerin ve kalıplaşmış ifadelerin başka bir dile çevrilmesi ayrı bir dikkat ve özen gerektirir. Bu da çeviribilim açısından eşdeğerlik kuramının önemini daha da artırmaktadır.

Bu çalışmada Orhan Pamuk’un 1998 yılında Türkçe yayımlanan ve 2001’de Erdağ Köknar tarafından İngilizceye çevrilen Benim Adım Kırmızı romanında, eşdeğerlik kuramı kapsamında çeviriden kaynaklanan deyim sorunları ele alınacaktır.

Anahtar Kelime
Benim Adım Kırmızı,  çeviri,  eşdeğerlik,  deyim,  hedef ve kaynak dil. 


Tam Metin : PDF