2018 - Sayı 20

POSTMODERN BİR ROMAN İNCELEMESİ: GALÎZ KAHRAMAN
Mustafa KARABULUT,  Ufuk SARITAŞ 
Özet

Postmodernizm 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişik alanlarda varlığını devam ettiren bir akımdır. Modernizmin ötesi, modernizmden sonra anlamlarına gelen postmodernizm, sanat ve edebiyatta olduğu gibi ilgili olduğu bütün alanlarda deformasyon, çok seslilik ve çok kültürlülüğü esas alır. Postmodernizmin tanımında ve sahasındaki belirsizlik, onun hakkında kesin yargılara ulaşılmasını engeller. Modernizmde tek tipleşen yaşamın aksine postmodernizmde farklılıklar ve çok seslilik ön plana çıkar.

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan İhsan Oktay Anar’ın eserlerinde postmodern unsurlara sıkça rastlanır. Yazar romanlarında özellikle, metinlerarası ilişkiler, ironik dil, fantastik ve masalsı unsurlar, bilgi dezenformasyonu, karnavallaştırma, arayış izleği, imge, psikanalitik unsurlar, dil ve anlatım vb. yönlerden postmodern bir çizgidedir.

İhsan Oktay Anar’ın roman karakterleri genel olarak bedensel açıdan eksik, çirkin, uyumsuz, orantısız ve kusurludur. Bu husus yazarın son romanı “Galîz Kahraman”da da görülür. Bu makalede amaç, İhsan Oktay Anar’ın “Galîz Kahraman” adlı romandaki postmodern unsurları tespit edebilmektir.

 

Anahtar Kelime
Postmodernizm,  İhsan Oktay Anar,  Galîz Kahraman. 


Tam Metin : PDF