2019/Cilt 11,Sayı-22

OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’TA BASININ YERİ
Osman TÜRK 
Özet

Tarihin müsveddesi, basın kavramı için vurgulanmıştır. Basın, ifadeyi açıklama özgürlüğü ile haberlerin düşünce ve kanaatlerin izne, sansüre ve baskıya tabi olmaksızın kitle iletişim araçları yoluyla serbestçe yayılabilmesi olarak tanımlanabilir. Belli süreçler içerisinde toplum tarafından gerçekleşen ve kabul edilen haberlerin, düşünce ve kanaatlerin radyo, televizyon ve sosyal medya gibi kitle iletişim araçları ile birlikte yayılabilmesi sonucundan hepsini içeren bir üst kavram olarak “iletişim özgürlüğü” tabiri doğrultusunda tercih edilmiştir. Basının insanoğlu üzerinde gittikçe artan gücü, hem bireylerin düşüncesini açıklanmasında hem de devletletlerin siyasi otoriteyi sağlamada bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı döneminde basın hayatı nasıl başlamış ve hangi evrelerden geçerek ilerleme kaydetmiştir. Bu çalışmada, basın hakkında genel bilgiler verildikten sonra genelde Osmanlı Devleti, özelde de Kıbrıs’ta basın hayatı ile ilgili yaşanan olaylar ele alınmıştır. Böylelikle Kıbrıs’taki basın hayatının Osmanlı Devleti’ndeki basın hayatı içerisindeki yeri ve önemi üzerine tespitler yapılmıştır.

Anahtar Kelime
Basın,  Kıbrıs’ta basın,  Gazetecilik,  tarih,  Basının Etkisi  


Tam Metin : PDF