2009 - Sayı 1

TEKNOLOJİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNCELEMESİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ALGILAMALARI
Nesrin ORUÇ 
Özet

Bu çalışma, Çin, İsrail, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2003 tarihinde eğitimde kullanılan yeni bir araç olarak
internet hakkında yayınlamış dört makalenin küçük bir analizidir. Bu birbirinden tamamen farklı dört çalışma, farklı ortamlarda aynı konu üzerine yapılmış ve kurumların bu yeni eğitim aracını kullanmadan önce göz önünde bulundurmaları gerekenler hakkında farklı sonuçlar vermiştir. Makalelerin ortak yanı ise, öğretmen ve öğrencilerin bu yeni aracın etkisi hakkında tatmin olmaları durumunda, onu en etkili biçimde kullandıklarını göstermektedir. Ancak, kurumların bilgisayar destekli bir ders vermeden önce göz önünde bulundurmaları gereken bazı noktalar olduğu da ortaya çıkmıştır. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlığı, kurumun tecknik desteği ve öğrencilerin bu yeni eğitim aracına hazırlık seviyeleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelime
Teknoloji,  İnternet,  Öğrenci Anlayışı,  Öğretmen Anlayışı 


Tam Metin : PDF