2009 - Sayı 1

UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ PROJELERİNDE ENTEGRASYON YÖNETİMİNİN KULANIMI VE CIGNA VAKASI
Osman Eroğlu 
Özet

Ocak 2002’de, “Cigna Healthcare” şirketi, 1998’in sonunda CIO olarak şirketin başına getirilen Andrea Anania yönetiminde, 1 trilyon dolar bütçe ile bilişim teknolojilerinde yenilenmeye gitti. Ancak, bu plan istenilen düzeyde başarılı olamadı ve bunun sonucunda “Cigna Healthcare” milyonlarca müşterisini kaybetti. Şirket, 2002’de net 398 milyon dolar zarar etti ve stoklarında % 55 düşüş görüldü. Öte yandan, Amerika’da 365 bilişim teknolojisi yöneticisi ile yapılan bir anket çalışması sonucunda, bu yöneticilerin yürüttükleri 8380 projedeki başarı oranının sadece % 16,2 olduğu belirlenmiştir. Cigna projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasında ve bilişim teknolojisi projelerinin başarı oranının bu kadar düşük olmasının arkasında yatan temel neden, entegrasyon yönetiminin gerektiği gibi kullanılamamasıdır. Bu çalışmanın amacı, entegrasyon yönetiminin uygulamalı bilişim teknolojisi projelerinde kullanımının önemini ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelime
Cigna,  entegrasyon yönetimi,  bilişim teknolojisi,  proje 


Tam Metin : PDF