2020 - Sayı 24

GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİNİN İDEOLOJİK TEMELLERİ: BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ VE KÜRESEL GÜNEY
Segah TEKİN,  Melike Tuğba DOLU 
Özet

20. yüzyılın ikinci yarısında eşit aktörler arasında hiyerarşik olmayan diyaloğa yaptığı vurguyla yeni bir ortaklık formu olarak ortaya çıkan Güney-Güney İşbirliği, uluslararası işbirliğinin değişen dinamiklerini anlamak için geniş bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışma, Güney-Güney İşbirliği’nin tarihsel gelişimini Bağlantısızlar Hareketi çerçevesinde ele almaktadır. 1960’larda başlayan Bağlantısızlar zirvelerini kronolojik sırayla inceleyerek, Küresel Güney kavramının ortaya çıkışının ve Güney-Güney İşbirliği’nin gelişiminin izlerini sürmektedir. Bağlantısızlar’ın destek verdikleri merkezlerin ve komitelerin çalışmalarının çıktılarını özetleyen zirve bildirgeleri, Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde geliştirilecek olan Güney-Güney İşbirliği’nin kavramsal ve ideolojik temellerinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Çalışma, bu katkının ötesinde Bağlantısızlar’ın, ekonomik boyutuna vurguyla Güney-Güney İşbirliği’nin geliştirilmesini iki kutuplu sistemin ortadan kalkmasının ardından bir varlık sebebi olarak benimsediklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime
Bağlantısızlar Hareketi,  Küresel Güney,  Güney-Güney İşbirliği,  Kolektif Özgüven,  Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen 


Tam Metin : PDF