2009 - Sayı 1

THE ARGUMENT ON THE RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL PHENOMENON IN THE NOVEL OF RINSER, SÜNDENBOCK
Sabri EYİGÜN 
Özet

Sosyalist Katolik yazar Luise Rinser, dinsel inancı güçlü olmasına karşın, her zaman Katolik kilisiesine karşı eleştirel bir tutum içinde olur. Böylece sol katolizmin Almanya’daki seslerinden biri haline gelir. Bundan dolayı Katolizm yazarın eserlerinin arka planını oluşturur. Rinser Sündenbock romanında katloik inanacın metafizik düzenini ve bu inancın içinde var olan İyi-Kötü karşıtlığını eleştirir. Bu iki karşıt olgu yazarın romanında farklı biçimlerde ve karşıtlıklar içinde
gündeme gelir. Bu araştırmanın amacı, Rinser’in kriminal romanı olan Sündenbock‘u teolojik-felsefi açıdan dışa dönük edebiyat eleştiri yöntemiyle analiz etmek, İyi-Kötü karşıtlığının sembolik içeriğini irdelemek ve böylece yazarın sanatsal gücünü ortaya koymaktır.

Anahtar Kelime
Luise Rinser’in Sündenbock romanı ,  Kriminal Roman ,  İyi-Kötü karşıtlığı,  Sol katolizm,  Teolojik-felsefi olgu 


Tam Metin : PDF