2020 - Sayı 24

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KELİME GRUPLARI RESİMLER VE BİBLOLAR ŞİİRİNİN TAHLİLİ
Osman TÜRK 
Özet

Türk edebiyatın önemli şahsiyetlerinden olan Şiyavuşgil, birçok alanda eser veren önemli bir yazardır. Geniş bir yelpazeye sahip olan yazar; şair, akademisyen, psikolog, çevirmen gazeteci olmasının yanı sıra ve çok geniş bir kültür dağarcığına da haizdir. Entelektüel yapısı ve zengin şahsiyet sentezi doğrultusunda çıkarımlara ulaşılan şairin şiirleri iç ve dış yapı özellikleri bakımından da önemlidir. Bu bağlamda bakıldığında yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına önemli katkılar sunmuştur. Cumhuriyet dönemin şair ve yazarlarından olan Şiyavuşgil’in hayatı ve edebi kişiliği hakkında genel bilgi verildikten sonra şiirlerde geçen kelime grupları belirlenecektir. Şiirde geçen kelime grupların sıklığı belirlenecek ve cümleye kattığı anlam tespit edilecektir. Yapılan şiir tahlilinin şairin üslubu hakkında bilgi vermektedir. Çok yönlü olan yazar, farklı cümle yapılarını kullanılması eserlerinde vurgulanmak istenen düşünce daha çok belirleyiciyi oluyor. Şiirleri hem sanatkâr edasıyla işlemiş hem de dil özellikleri bakımdan kelimeleri yerli yerinde kullanmıştır.

Anahtar Kelime
Sabri Esat Şiyavuşgil,  şiir tahlili,  kelime grubu 


Tam Metin : PDF