2018 - Sayı 21

LOJİSTİK STRATEJİLERİNİN LOJİSTİK FAALİYETLER VE SÜREÇ VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TR 90 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Selçuk KORUCUK 
Özet

Bu çalışmada, TR90 Bölgesinde yer alan kurumsal kimliği olan ve genellikle uluslararası lojistik faaliyetinde bulunan lojistik firmalarında lojistik stratejilerinin lojistik faaliyetler ve süreç verimliliğine olan etkisi araştırılmıştır. Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND) kayıtlı olan TR90 bölgesinde lojistik faaliyeti gösteren 58 lojistik firmasına ulaşılmış sorulan sorulara yönetici pozisyonunda olan çalışanlardan cevaplar alınmıştır.

Bu çerçevede lojistik stratejilerinin unsurları olan lojistik süreç stratejisi, lojistik pazar stratejisi ve lojistik kanal-bilgi stratejisinin lojistik firmalarında lojistik faaliyetlere ve süreç verimliliğini etkileme düzeyleri lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar ile lojistik stratejileri lojistik faaliyetlerden; tedarik, taşıma, depolama ve stok yönetimi, satış ve sipariş işleme üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çerçevede lojistik faaliyetlerinde süreç verimliliği üzerinde (tedarik, depolama ve stok yönetimi, satış ve sipariş işleme) olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Ancak taşıma, müşteri hizmetleri ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak lojistik stratejilerin belirtilen lojistik faaliyetler ve süreç verimliliği üzerinde herhangi olumlu bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Lojistik,  Lojistik Stratejiler,  Lojistik Faaliyetler,  Süreç Verimliliği 


Tam Metin : PDF