2016 - Sayı 17

TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANCA ÖĞRENİRKEN DİLBİLGİSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Tahsin AKTAŞ,  Muhammet KOÇAK 
Özet

Bu araştırma Almanca ve Türkçedeki dilbilgisi yapılarının birbirine uymadığı, hatta oldukça farklı olmalarından dolayı Almanca öğrenen Türkler için özellikle zorluklar doğurduğu konu edilmektedir. Almanca dilbilgisi biçimlerinin Türkçedeki karşılıkları genellikle farklı yapılarla karşılık bulmaktadır. Bu çalışmada Almancadan seçilen örnekler ve bunların Türkçedeki eşdeğerlikleri analiz edilmiştir. Örnek metinlerin analizleri sonucu her iki dilde ortaya çıkan farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiş ve ortaya konmuştur. Öğrenme esnasında ortaya çıkma olasılığı olan zorlukların giderilmesi için ders uygulama önerileri önerilmiştir.

Anahtar Kelime
Karşılaştırmalı Dilbilgisi,  Yabancı Dil Olarak Almanca,  Alman Dilbilgisi,  Türk Dilbilgisi 


Tam Metin : PDF