2020 - Sayı 25

OSMANLI`DA BİR AZINLIK YAZARI: ZABEL ASADUR VE KADIN SORUNUNA BAKIŞI
Mehmet SÜMER 
Özet

Zabel Asadur (1863-1934), Osmanlı Ermeni cemaatine mensup eğitimci, şair, yazar ve bir kadın hakları aktivistidir. Asadur, Osmanlı Devleti’nin son döneminde Ermeni cemaati içerisinde kurduğu kadın derneği, yürüttüğü kadın haklarıyla ilgili etkinlikler, eğitim faaliyetleri ve edebî çalışmalarıyla son derece aktif bir kişiliktir. Türk kadın hareketiyle ilgili çalışmalarda, genellikle azınlık kadınları kendilerine yer bulamadığı ve Asadur’un eserlerinin çok az bir kısmı Türkçe’ye çevrildiği için fazla tanınmamaktadır. Edebî çalışmalarında da kadın sorununu işleyen Asadur, Osmanlı’da azınlık mensubu kadınların durumunu, hayatı ve eserleriyle dikkat çekici bir şekilde temsil etmektedir. Bu makalede Zabel Asadur’ın Serveti Fünûn dergisinde yayımlanan ve edebî açıdan oldukça seviyeli olan “Boa” ve “Serena” adlı hikâyelerinden yola çıkarak yazarın kadın sorununa yaklaşımı ve kadın psikolojisini nasıl yansıttığı incelenmektedir.

Anahtar Kelime
Zabel Asadur,  azınlık edebiyatı,  kadın hareketi 


Tam Metin : PDF