2018 - Sayı 20

KATILIMCI DEMOKRASİ VE AKTİF VATANDAŞLIK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ
Rahman DAĞ,  Tayfun SERVİ,  Furkan ŞAHİN 
Özet

Bu çalışma Adıyaman Siyasal Davranış Haritası adlı araştırma anketinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Anket, siyasal davranışı etkileyen yedi faktörün (medya, din, aile, etnisite, siyasal sistem ve çevre) Adıyaman seçmenleri üzerindeki etkisinin ne kadar olduğunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ek olarak, uygulanan anket seçmenler tarafından gerçekleştirilen siyasal aktivitelerle ilgili soruları içermektedir. 38. soru “siyaseten iyi bir şeyler yapmak veya kötü bir şeyi engellemek için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yaptınız mı?” olarak sorulmuştur. Cevaplar ise bir siyasi parti yetkilisi ile görüşme, dilekçe verme, siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu ile beraber çalışma, yasal bir eyleme katılma, bir boykota katılma, bildiri dağıtma ve diğerleri olarak belirlenmiş ve sırasıyla 1’den 7’ye kadar kodlanmıştır. Cevap vermeyenler ise 0 olarak kodlanmıştır. Cevaplardan elde edilen veriler Adıyaman ilinin bir katılımcı demokrasi ve seçmenlerinin ise aktif vatandaşlık örneği gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılmıştır.

Anahtar Kelime
Katılımcı Demokrasi,  Aktif Vatandaşlık,  Siyasal Davranış,  Adıyaman,  Türkiye 


Tam Metin : PDF