2016 - Sayı 17

SAMUEL BECKETT’İN OYUN SONU ADLI TİYATRO OYUNUNDA ‘VAROLUŞUN PATINI’ ‘ÖLÜM MATININ’ YERİNE KOYMAK
Volha KORBUT SALMAN 
Özet

‘Oyun sonu’ terimi satranç oyununun son aşaması anlamına gelir. Bu son aşama ya oyunu bitiren mat la sonuçlanır ya da oyunun sürekli devam etmesini sağlayan pat la sonuçlanır. Bu da Samuel Beckett’in Oyun Sonu adlı aynı adı taşıyan tiyatro oyununun gelişmesidir. Soğuk Savaşın ve karşılıklı nükleer cepheleşmenin en çok kızıştığı 1957’de yazılan tiyatro oyunu, gittikçe artan bir varoluşun değersizliği hissini yansıtmaktadır. Eser, sonu yaklaşan ama yine de tekrar etme olasılığı olan bir nükleer facia sonrasında evrenin kalıntılarını sergilemektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, edebi analiz yöntemi kullanarak, bir nükleer sığınakta mahsur kalmış ve eski benliklerinin zavallı gölgeleri dışında hiçbir şey yansıtmayan ve anlamı olmayan bir dünyada inatla kendi kimliklerini savunmaya çalışan Beckett’in karakterlerini incelemektir. Bununla birlikte, bu makale hiçlik korkusu ve yaşama isteği onlara ölümü mat etmenin yerine anlamsız varoluşun patını tercih etmelerine neden olmasını savunmaktadır.

Anahtar Kelime
Oyun Sonu,  Beckett,  anlam,  pat,  mat 


Tam Metin : PDF