2020 - Sayı 25

TALİP APAYDIN’IN ‘‘SARI TRAKTÖR’’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK
Mustafa KARABULUT,  Özlem YÜCEKAYA 
Özet

1950 sonrası Türk romanının önemli köy enstitü yazarlarından olan Talip Apaydın romanlarında Anadolu köyünü ve köylüsünü anlatırken yalın bir dil kullanır. Talip Apaydın bu romanda Anadolu köylüsünün ilkel tarım yönteminden modern tarım yöntemine geçişini anlatır. Köye traktörün girmesiyle işlerin erken biteceğini ve köylünün tarımda makineleşmesi gerektiğini genç bir delikanlı olan Arif üzerinden isteğini dile getirir. Talip Apaydın’ın Sarı Traktör romanı, roman tekniği bakımından incelenerek romanın ana unsurunu oluşturan izlek, konu ve yapı bakımından üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Romanda ilkel tarım yönteminin temsilcisi olan İzzet Ağa ile tarımda makineleşmeyi isteyen oğlu Arif ve öğretmen ile çatışması, Özeler köyünün günlük hayatlarından ve Arif’in traktör alma hayali hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu romanda Anadolu’nun kırsal hayatından ve sosyo-ekonomik kültüründen bahsedilmekle beraber, anlatıcının yenileşmekten yana bir dil kullandığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada amaç Talip Apaydın’ın Sarı Traktör romanını roman tekniği bakımından tahlil etmektir.

Anahtar Kelime
Talip Apaydın,  Sarı Traktör,  roman,  yapı ve izlek. 


Tam Metin : PDF