2016 - Sayı 17

MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI
Özkan CİĞA 
Özet

Türk edebiyatı ve mûsikîsinde önemli bir boşluğu dolduran mecmuaların, metin neşri ve birtakım bilimsel değerlendirmeler için birer başvuru kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Mecmûalar, çeşitli konulardan meydana gelen derleme türü eserlerdir. Bu eserler içerdiği konulara göre farklı şekillerde isimlendirilir. Söz konusu mecmûalardan biri mecmûa-i ilâhîyât veya ilâhî mecmûaları olarak isimlendirilen eserlerdir. Bu eserlerde, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ilâhîlere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Mevlâna Müzesi Kütüphanesi Ferid Uğur Yazmaları 1626 numarada kayıtlı, mürettibi ve yazılış tarihi belli olmayan ilâhî mecmûası incelenecek ve transkripsiyonu yapılan metnin tamamı ek olarak çalışmanın son bölümünde verilecektir.

Anahtar Kelime
Türk Edebiyatı,  Mecmûa,  İlâhî,  İlâhî Mecmûası 


Tam Metin : PDF