2020 - Sayı 25

OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: FOURIER PANEL KPSS TESTİNDEN YENİ KANITLAR
Mehmet SONGUR 
Özet

İşsizlik oranları üzerine meydana gelen şokların kalıcı olup olmadığı konusunda literatürde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlar doğal işsizlik oranı hipotezi ile histeri hipotezidir. Doğal işsizlik oranı hipotezine göre, işsizlik doğal ve durağan bir süreçtir. Dolayısıyla meydana gelen bir şok işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip değildir. Histeri hipotezine göre ise, iş piyasasındaki katılıklardan dolayı, meydana gelen şoklar işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ülkelerin işsizlik oranlarının nasıl bir süreç izlediğini analiz etmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada 28 OECD ülkesine ait 1980-2016 dönemini kapsayan yıllık işsizlik oranı verileri kullanılmıştır. İşsizlik oranının durağanlığı, Nazlıoğlu ve Karul (2017) tarafından önerilen Fourier Panel KPSS durağanlık testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, OECD ülkelerinde histeri hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bireysel sonuçlar panel veri analizi bulgularından farklılaşmaktadır. Buna göre 28 OECD ülkesinden 16'sında işsizlik histerisi hipotezi geçerli iken, diğer ülkelerde doğal işsizlik oranı hipotezi geçerlidir.

Anahtar Kelime
İşsizlik Histerisi,  OECD Ülkeleri,  Fourier Durağanlık Testi. 


Tam Metin : PDF