2016 - Sayı 17

İBNÜ’L-KÂSIM’IN ENDÜLÜS MÂLİKÎ FIKIH EKOLÜNE ETKİSİ
Rifat YILDIZ 
Özet

Bu çalışmamızda, İbnü’l-Kâsım’ın Endülüs Mâlikî ekolüne olan etkisi ele alındı. İlgili kaynaklardan İbnü’l-Kâsım’ın hayatı araştırılıp, fıkhî çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Endülüs’te gelişen fıkıh çalışmaları incelendi, bu fıkhî çalışmalara ilmî birikimleriyle katkı sunan Endülüslü fakihlerin önde gelenleri anlatıldı. Mısır Mâlikî ekolünün Endülüs ekolüne etkisi araştırılıp, İbnü’l-Kâsım’ın bundaki rolü açıklanmaya çalışıldı. İmam Mâlik’ten rivayet etmiş olduğu fıkhî birikim, yetiştirmiş olduğu öğrenciler vasıtasıyla Endülüs fıkhına olan etkisi ortaya konan İbnü’l-Kâsım’ın Endülüs’te meşhur olarak kabul edilen görüşlerine, muhalefet edilen görüşler zikredildi.

Anahtar Kelime
İbnü’l-Kâsım,  Endülüs Ameli,  Müdevvene 


Tam Metin : PDF