2016 - Sayı 17

ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Mehmet GÜRLEK 
Özet

Sözlükler bir dilin en önemli referans kitaplarıdır ve bir sözcüğün anlamını bulabilmek için ilk bakılacak yerdir. Sözlük hazırlamadaki en önemli noktalardan biri sözlükbirimlerin belirlenmesi ve sözlüksel tanımlamanın doğru yapılmasıdır. Tanımlar soyuttan somuta, temel anlamdan yan anlama sıralanırken dikkate alınacak önemli ölçütlerden biri de kullanım sıklıktadır. Öte yandan Türkçenin genel sözlüklerine bakıldığında bir sözlükbirim içinde verilen birbirinden uzaklaşmış anlamların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın konusu tespit edilen bu tür sözlükbirimler örneğinde anlamca uzaklaşmış biçimlerin ayrı sözlükbirimlerde gösterilmesi üzerinedir. Çalışmanın veri tabanını 11. Baskı TDK Türkçe Sözlük ve Misalli Büyük Türkçe Sözlük oluşturmaktadır.

Anahtar Kelime
Çokanlamlılık,  sözlüksel belirsizlik,  sözlükbirim 


Tam Metin : PDF