2016 - Sayı 17

KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR
Oğuzhan ŞAHİN 
Özet

İnşânın oluşumunda Hz. Muhammed’in komşu ülkelerin hükümdarlarına göndermiş olduğu mektupların önemli bir yeri vardır. Bu mektupların yazılması için kâtipler tayin edilmiştir. İslâm’ın bu ilk yıllarında kâtiplik çok şerefli bir vazife olarak görülmüştür. Zamanla bürokratik yazışmaların kurumsal bir hale dönüşmesiyle kâtipliğin de kurumsallaşması kaçınılmaz bir hâl alır. Kâtipliğin kurumsallaşması ile birlikte kâtiplerde, çeşitli şartlar aranmış ve yazışmalarda dikkat etmeleri gereken noktalara, kitâbet ve kâtipliğin âdâbına münşeât mecmualarında yer verilmiştir.

Bu yazı çerçevesinde “inşâ, kitâbet, münşî, kâtip, yazıcı” gibi kavramlar üzerinde durulmuş ve münşeat mecmualarının kitâbetin şartları ve kâtipliğin âdâbı noktalarında kâtiplere önemli bir kılavuz oluşları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
münşeât,  kâtib,  çekirdek münşeat,  kitâbet,  inşâ 


Tam Metin : PDF