2020 - Sayı 25

ORGAN ADLARI İLE OLUŞAN ARGO KELİMELERİN KAVRAMSAL VE YAPISAL TASNİFİ
Melike SOMUNCU 
Özet

Türk dilinin söz varlığında önemli bir yer tutan organ adlarının argodaki yerinin tespit edilmesi bu çalışmasının esas konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Büyük Argo Sözlüğü’nde yer alan insan ve hayvana ait organ adları taranarak tespit edilmiştir. Daha sonra organ adları ile oluşan argo kelimeler iki ayrı tasnifte incelenmiştir. Birinci tasnifte organ adları ile oluşan argo kelimelerin kavramsal açıdan değerlendirmesi bulunmaktadır. Organ adlarının adlandırma, durum, davranış, hareket, mekân, eşya, cinsellik gibi birçok kavram alanının bulunduğu tespit edilmiştir. İkinci tasnifte ise organ adları ile oluşan argo kelimelerin yapısal açıdan değerlendirilmesi söz konusudur. Bu tasnifte ise ele alınan kelimelerin çok anlamlılık çizgileri ile gramer yapıları müstakil olarak tablo hâlinde sunulmuştur. Böylece kavramsal açıdan ele alınan organ adlarının argo çerçevesinde nasıl bir yapı ve içerik düzlemine sahip olduğu hem sayısal olarak hem de anlamsal olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Organ adları,  argo,  kavram,  yapı 


Tam Metin : PDF