2016 - Sayı 17

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN
Abdullah İNCE 
Özet

Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanmış “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması”nın Doğu Karadeniz bölgesi verilerine dayanmaktadır. “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması”nın Türkiye geneli verileri kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak bölgelere ait ayrıntılı veriler paylaşılmamıştır. Tebliğimizde ilgili çalışmada TR9 olarak kodlanan Doğu Karadeniz bölgesine ait “Gündelik Hayat ve Din” bölümü verileri yerleşim yeri, cinsiyet ve yaş grubu değişkeni açısından incelenmiştir. Ancak çalışmanın başka bölümlerinde yer alan bazı veriler kendi araştırma amacımıza uygun olarak gündelik hayat kapsamında görüldüğünden bu bölüme dâhil edilmiştir. Doğu Karadeniz bölgesine ait veriler diğer bölgelerle karşılaştırılmış, çeşitli kıyaslamalara gidilmiştir.

Çalışmanın verilerine göre, Türkiye’nin bütününde olduğu gibi Doğu Karadeniz bölgesinde de gündelik hayatta din hala önemlidir. Doğu Karadeniz bölgesi verileri özellikle aileye ilişkin konularda Türkiye genelinden daha yüksek görünmektedir.

Çalışmamız bölgenin dini hayatını kapsamlı bir veri setine dayanarak ele alan güncel veriler barındırmaktadır. Bu yönüyle sosyal gerçekliğin önemli bir yönü olan gündelik hayatta dinin yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Dini Hayat Araştırması,  Türkiye,  Doğu Karadeniz,  Gündelik Hayat 


Tam Metin : PDF