2018 - Sayı 21

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMLERİNDEKİ DURUMU (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
Yunus Emre AYNA,  Özlem TOLAN 
Özet

Bu çalışmada  psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı meslek elemanlarının “ Denetimde Serbestlik” hizmetleri ile ilgili sahip oldukları bilgi ve uygulamaları hakkında durum tespiti amaçlanmıştır. Araştırma tarama tipi betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış anket formu uygulanmıştır.

Anahtar Kelime
Denetimde serbestlik,  suça sürüklenmiş,  tedbir,  reşit olmayan. 


Tam Metin : PDF