2016 - Sayı 17

MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
Selahattin YAVUZ,  Turgut KARABULUT 
Özet

Markov zincirleri zaman içerisinde tamamen önceden kestirilemeyen stokastik süreçlere uygulanır. Markov zincirleri kesikli zamanlı stokastik süreçlerin özel bir türüdür. Markov zincirleri eğitim, pazarlama, sağlık hizmetleri, muhasebe ve üretim gibi birçok alana uygulanabilmektedir. Bu çalışmada Markov zincirleri üniversite öğrencilerinin kullandıkları cep telefonu marka tercihlerine uygulanmıştır. Cep telefonu marka tercihlerinin Markov zincirleri ile analizi için Erzincan Üniversitesi’nde okuyan 278’i kız ve 242’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 520 öğrenciye anket uygulanmıştır. Çalışma neticesinde, mevcut durumda en fazla kullanılan ilk üç cep telefonu markasının sırasıyla Samsung (%43,5), Apple (%15,2) ve LG(%10,8) olduğu belirlenmiştir. Bu markaları kullanan öğrenciler, aynı zamanda bu markalara sadık da kalmışlardır. Kız öğrencilerde sadık olunan marka sıralaması Apple (%70), Samsung (%51) ve LG (%22) olarak gerçekleşirken, erkek öğrenciler için bu durum Apple (%47), Samsung (%45) ve LG (%30) olarak gerçekleşmiştir. Kız-erkek öğrenci ayırımı yapılmaksızın genel olarak sadık olunan marka sıralaması ise Apple (%55), Samsung (%49) ve LG (%26) olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelime
Stokastik Süreçler,  Markov Zincirleri,  Cep Telefonu Marka Tercihleri 


Tam Metin : PDF