2018 - Sayı 20

DİYARBAKIR KENTİ CİVARINDA DİCLE NEHRİ TARAÇALARININ YAŞ BULGULARINA AİT İLK DEĞERLENDİRMELER
Sabri KARADOGAN 
Özet

Diyarbakır kenti civarında Dicle nehri vadisi boyunca oluşan yer şekilleri ve Kuvaterner depoları uzun bir geçmişe ait birçok tektonik ve volkanik aktivitenin, iklim değişikliklerinin ve insan müdahalelerinin izlerini taşır. Söz konusu izler ve bunlardan elde edilecek bulgular sadece yerel ölçekte değil bölgesel ölçekte Kuvaterner jeomorfolojisinin evrimine ait soruları da aydınlatacaktır. Bu bağlamda nehrin eski kent civarındaki vadisindeki taraçalarda bir araştırma programı uygulandı. Bu çalışma söz konusu araştırma programının aşamalarını, özet bulgularını, taraçaların evrimini ve yaş yorumlarına ilişkin ilk yorum ve değerlendirmeleri içermektedir.

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  Dicle Nehri,  Jeomorfoloji,  Taraça,  Yaşlandırma 


Tam Metin : PDF