2016 - Sayı 17

KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH
Saniye KÖKER 
Özet

“Köfte Yağmuru” adlı animasyon tarzı film, Judi Barret tarafından çocuklar için yazılan “Cloudy with a Chance of Meatballs” romanının sinemaya adaptasyonudur. Bu çalışmada, kurgusu ve konusu yazılı bir metne dayanan “Köfte Yağmuru” (Cloudy with a Chance of Meatballs) animasyon film Hristiyanlıktaki Yedi Büyük/Ölümcül Günah açısından incelenmiştir. Filmin senaryosu edebi bir metne dayandığı için edebiyat ile sinema arasındaki ilişkiye kısaca değinilmiş, ardından araştırmanın asıl konusunu oluşturan Hristiyanlıktaki yedi büyük/ölümcül günah hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu günahlar ile filmde geçen olay, durum ve kişiler arasındaki bağlantılar ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Köfte Yağmuru,  Yedi Ölümcül Günah,  Sinema,  Edebiyat,  Roman 


Tam Metin : PDF