2017 - Sayı 19

SDL TRADOSSTUDİO YAZILIMI ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ İNCELEMESİ
İnönü KORKMAZ,  Esra Nur ACAR 
Özet

İlerleyen teknolojinin diğer bilim alanlarına olduğu gibi çeviribilim alanına da yaptığı katkılar inkar edilemez. Bu katkılardan en önemlisi şüphesiz bilgisayar destekli çeviri teknolojisi ve çeviriye yardımcı araçlardır. Makine çevirisi ve insan çevirisini ortak bir paydada buluşturan bilgisayar destekli çeviri araçları, yüksek kalitede çeviri hizmeti elde etme, birden fazla çeviri süreci aktörünü bir proje bünyesinde toplama gibi özelliklerle hem işverene, çeviride zaman kazandırma ve görece daha rahat zaman yönetimi, farklı kaynaklara daha rahat erişim gibi özelliklerle de hem de çevirmene çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, bilgisayar destekli çeviri araçlarının çevirmen adaylarının lisans eğitimlerine dahil edilmesinin önemi yadsınamaz. Bu bağlamda, bu çalışma ülkemizde mevcut lisans programlarının müfredatlarını incelemeyi ve günümüz bilgisayar destekli çeviri araçlarından en yaygın olanlarından SDL TradosStudio yazılımının hem eğitmen hem de öğrenci bakış açısıyla incelenmesini amaçlamaktadır. Bu sayede çevirmen adaylarının teknolojini çeviri alanına nasıl dahil edileceğine dair bir fikir edinmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Bilgisayar Destekli Çeviri,  Makine Çevirisi,  SDL TradosStudio,  Çeviribilim.  


Tam Metin : PDF