2016 - Sayı 17

KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ
Ahmet ÇELİK 
Özet

Kur’an-ı Kerim’de Kuddûs, Zât-ı ilâhînin takdis yoluyla tenzih edilmesi, O’nun noksan sıfatlardan ve erdemliliğin zıddı bulunan (uyûb) niteliklerden uzak olması ve yüce tutulması anlamlarda kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Kuddûs kavramının semantik alanına, Mutahhir (temizleyici), Âlim (her şeyi bilen), Kadir (her şeye gücü yeten) ve Esma-i Hüsna’nın dışında olan mübarek (kutsal) ve benzeri manalar katılmış, böylece söz konusu kavramın anlam yelpazesi genişlemiştir. Kuddûs ismi mutahhir (temizleme) manasında değişik şekillerde insanda, dünyada, semada ve ahirette tecelli etmiştir. Somut ilmi verilerle tecelli örneklerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelime
Kur’an,  Kuddûs,  Kavram,  Esma-i Hüsna,  Mukaddes,  Semantik 


Tam Metin : PDF