2020 - Sayı 25

TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA HÜSEYİN SU’NUN ÖYKÜLERİNDE NOSTALJİ
Enser YILMAZ 
Özet

Sıla, yurt özlemi şeklinde ortaya çıkan nostalji kavramı zamanla yitirilen çağa ya da güzel şeylere aşırı özlem gibi anlamları karşılayan bir kavrama dönüşür. Özellikle modernizmle birlikte geleneğe sırt çeviren ve her şeyi tüketen birey mutluluğu yakalamayınca çareyi geçmişte arar ve bu bağlamda mutluluğu kimi zaman çocukluğunda kimi zaman ağzında güzel tat bırakmış bir an’da bulmaya çalışır. Bu çalışmada, Hüseyin Su’nun öykülerinde toplumsal değişim bağlamında kaybettiğimiz birtakım toplumsal değerler nostalji ekseninde ele alınmıştır. İlk öyküsünü 1981’de yayımlayan ve Türk edebiyatında öyküleriyle öne çıkan Hüseyin Su’da geçmiş ve bu bağlamda gelenek önemli bir yer tutar. Bu doğrultuda geçmişte hayatımızda yer alan ama günümüzde ise çoğu kimsenin farkına bile varmadığı çoğu şeyi öykülerine taşır ve onları okuyucuya hissettirir. Toplumsal hayattan geçmişte kullandığımız araç gereçlere kadar unuttuğumuz birçok şey yazar tarafından bu öykülerde tekrar gündeme getirilir. Yazar, kaybettiğimiz değerleri bize göstermek suretiyle geleneği bu öykülerinde ön plana çıkarır ve bir anlamda nerede hata yaptığımızı dolaylı bir şekilde göstermeye çalışır.

Anahtar Kelime
Nostalji,  Gelenek,  Öykü,  Hüseyin Su. 


Tam Metin : PDF