2016 - Sayı 16

ŞİİRİN ALIN YAZISI: MAZMÛN
Abdülkadir DAĞLAR 
Özet

Bu makâlede, geleneksel edebiyât teorileri ışığında şiirin kaynağı araştırılmış; “mazmûn”, bir ses ve söz sanatı olan şiirin, ses ve söz dünyâsında duyulur olmadan önceki sâbit hâli olarak kabûl edilmiştir. Geleneksel İslâm kozmogonisinde yaratılışın aşamalarından biri olan “A‘yân-ı Sâbite”nin yer aldığı kabûl edilen “Levh” ya da kader levhası, mazmûnların da kaynağı kabûl edilmiştir. Ayrıca, sanat ontolojisi çerçevesinde edebî eserin tabakalarından biri sayılan “Kader Tabakası”nın da mazmûna karşılık geldiği de bu makâlenin iddiâları arasındadır.

Anahtar Kelime
Şiir,  Mazmûn,  Alın Yazısı,  Levh 


Tam Metin : PDF