2017 - Sayı 2

BOZKURT OPTİMİZASYON YÖNTEMİ KULLANARAK BASINÇ YAYLARININ MİNİMUM HACME GÖRE OPTİMUM TASARIMI
İsmail ŞAHİN,  Murat DÖRTERLER,  Harun GÖKÇE 
Özet

Makine elemanlarının optimizasyonu mühendislikte hem önemli bir problem hemde yoğun bir çalışma alanıdır. Basınç yaylarının minimum hacme veya ağırlığa göre tasarımı bu alandaki örnek problemlerden birisidir. Parçacık sürü optimizasyonu, genetik algoritma gibi çeşitli optimizasyon yöntemleri bu probleme uygulanmıştır. Doğadan esinlenen algoritmaların sonuncularından Bozkurt Optimizasyonu (BO) yöntemi, bozkurtların avlanmaları ve liderlik hiyerarşisinden esinlenmiştir. Bu yöntem, mühendislik uygulamalarındaki başarılı performansıyla kısa sürede dikkatleri çekmiştir. Bu çalışmada BO, basınç yaylarının asgari hacme göre tasarımına uygulanmıştır. BO’nun performansı önceki çalışmalarda aynı problemin çözümü için kullanılan optimizasyon yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları BO’nun basınç yaylarının asgari hacme göre tasarımında başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelime
Basınç yayı,  bozkurt optimizasyonu,  makine elemanlarının optimum tasarımı 


Tam Metin : PDF