2019/Cilt 11,Sayı-22

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN KURUMSAL KURAM EKSENİNDE İNCELENMESİ
Ayşegül SAYLAM 
Özet

 

Özet

Bakanlıklar, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve kamu politikaların uygulanmasında merkezi yönetimin vazgeçilmez bir örgütlenme biçimidir. Türk kamu yönetiminde de kurumsallaşmış ve meşruiyeti yüksek bu yapının genetik mirası Osmanlı Devleti’nden devralınmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nde bakanlıkların niteliksel ve niceliksel özellikleri, zamanın ruhuna ve ülke ihtiyaçlarına göre değişiklik arz etmiştir. 2018 Haziran ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiş ve yeni sistemde bakanlıklar yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmanı amacı da Türkiye Cumhuriyeti’nde bakanlıkların varlık nedenini kuramsal bir çerçevede ele almak, gelişimlerini açıklamak ve de yeni hükümet sisteminde bakanlıkların hangi kurumsal mantıkla yapılandırıldığını belirterek bakanlıkların teşkilat yapılarındaki değişikleri incelemek, yapılan düzenlemeleri değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kurumsal Kuram

Anahtar Kelime
Bakanlık,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,  Kurumsal Kuram 


Tam Metin : PDF