2016 - Sayı 16

KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN GÜZEL VASIFLARININ ANALİZİ
Ahmet ÇELİK 
Özet

Kur’an’da Allah’ın sevdiğini belirtiği güzel vasıfları araştırdığımızda sekiz vasfın Allah tarafından sevildiği ifade edilmektedir. Bu vasıfları konu edinen toplam on altı ayet mevcuttur. Bunlar muhsinîn, tevvabîn, muttakîn, sabirîn,, muksitîn, mutahhirîn, Allah yolunda kenetlenerek savaşanlar ve Müslümanlara alçak gönüllü, küffara izzetli görünenlerdir. Allah’ın sevdiğini belirtiği bu vasıfları konu edinen ayetlerin analizlerini yaptık ve her konunun sonunda günümüze ışık tutacak mesajları çıkarıp değerlendirdik.

Anahtar Kelime
Allah,  sevgi,  Kur’an,  sevilen vasıflar,  muhabbetullah 


Tam Metin : PDF