2020 - Sayı 25

POSTMODERNLİK VE ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL YAŞANTI
Cem ÖZKURT 
Özet

Bu makale, postmodernlik durumunun çağcıl toplumlarda makro düzeyde biçim verdiği toplumsal, siyasal ve ekonomik gerçekliğin, gündelik yaşam ve etkileşim düzenine yansımalarını analiz etmektedir. Bu yansımalarda, kamusal /özel alan karşıtlığı, postmodernlik durumunun bireylerin karakter bütünlüklerinde yarattığı aşınma ve anlam rölativizmi tartışmanın merkez noktasını oluşturmaktadır. Postmodernlik durumu, 1970 sonrasında, olgunlaşmış ve toplumsal yaşayışa etki etmiş oluşumsal bir süreçtir. Ulus-devlet ve refah toplumunun kurumsal düzenliliklerinde radikal değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Bu çalışma, postmodenlik durumun biçimlendirdiği değişim, dönüşüm ve farklılaşmaların sosyo oluşumuna yoğunlaşarak, psiko-oluşuma etkilerini tartışmaya açmaktadır.

Anahtar Kelime
Postmodernlik,  Benlik krizi,  Gündelik etkileşim,  Kamusal Alan,  Anlam Rölativizmi 


Tam Metin : PDF