2018 - Sayı 20

ÇOCUK VE GENÇLERDE TANRI RESMİNİN GÖRSEL GELİŞİMİ ( 7-16 YAŞ ARASINDAKİ DİNÎ YETİŞEN VE YETİŞMEYEN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA)
Halise Kader ZENGİN 
Özet

Helmut Hanisch, Çocuk ve Gençlerde Tanrı Resminin Görsel Gelişimi ( 7-16 Yaş Arasındaki Dinî Yetişen ve Yetişmeyen Çocuk ve Gençler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma)

Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei Kindern und Jugendlichen, (Eine empirische Vergleichsuntersuchung mit religiös und nicht religiös Erzogenen im Alter von 7-16 Jahren) Calwer Verlag, Stuttgart 1996, 240 Sayfa.

Anahtar Kelime
Kitap tanıtımı 


Tam Metin : PDF