2016 - Sayı 16

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFADA BULUNAN PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ayhan KARAKAŞ 
Özet

İnanç turizmini ortaya çıkaran etkenler dini yerleri ziyaret, kutsal yerleri ziyaret, dini toplantılara katılmak, dini törenlere katılmak, dini anıları ziyaret şeklindedir. Bu bağlamda Türkiye’nin iki önemli şehri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa ilindeki peygamber kabir ve makam yerlerini, nicelik ve nitelik olarak incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Peygamberler şehri denilmesinin nedeni birçok Peygamberin ( Hz. İbrahim, Hz. Eyyüp, Hz. Elyasa, Hz. Şuayp, Hz. Nuh, Hz. Lut, Hz. Musa, Hz. Yakup ) Urfa’da yaşamasıdır. Diyarbakır'da 9 Peygamber kabri ve 3 Peygamber makamı bulunmaktadır. Buna göre Diyarbakır'da Hz. Nebi Zülküf, Hz. Nebi Elyesa, Hz.Nebi Asaf bin Behriya, Hz.Nebi Enüş, Hz. Nebi Melak, Hz.Nebi Hellâk, Hz.Nebi Rüveym, Hz.Nebi Harut ve Hz. Nebi Danyal peygamberlerinin kabirleri bulunmaktadır. Hz. Zülküf, Hz. Yunus ve Hz. İlyas peygamberlerinin de makamları bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu bilgilerin çoğunluğu rivayet şeklindedir. Yakın tarih kitaplarındaki bilgilere göre düzenlenmiştir. Peygamberler tarihi kitaplarında Urfa’da yaşayan peygamberler sayılmakta fakat Diyarbakır’da yaşadığı ve kabri olan Peygamberler, Peygamberler tarihi kitaplarında açık bir şekilde geçmemektedir. Çalışmanın sonunda şehirlerin tanıtım çalışmalarına yoğunluk vererek “peygamberler şehri” imajını güçlendirmek için yapılması gerekenler sıralanmıştır.

Anahtar Kelime
Religious tourism,  Şanlıurfa,  Diyarbakır,  The City of Prophets 


Tam Metin : PDF