2016 - Sayı 16

TÜRK SİYASETİNDE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ (1960-1971)
Barış ERTEM 
Özet

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dört askerî müdahaleden ilki 27 Mayıs 1960, ikincisi ise 12 Mart 1971 tarihinde gerçekleşmiştir. 27 Mayısçılar, darbeden sonra iktidardaki Demokrat Parti’yi kapatmış ve seçilmiş Başbakan Adnan Menderes idam edilmiştir. 12 Martçılar ise siyasete müdahale ettikten sonra iktidardaki Adalet Partisi’ni kapatmayıp sadece iktidardan uzaklaştırmış ve uygun gördükleri isimlerden oluşan hükümetlerle ülkeyi yaklaşık iki buçuk yıl yönetmişlerdir. On yıl arayla gerçekleşen bu iki askerî müdahale, Türkiye’de sivil siyasete askerî müdahale geleneğini pekiştirmiştir.

Bu çalışmada kaynak olarak dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları, Cumhuriyet Senatosu tutanakları, basını ve konu ile ilgili yayımlanmış olan bazı çalışmalar kullanılmıştır. Bu kaynaklar üzerinden, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 askerî müdahaleleri arasındaki dönemde Türkiye siyasetinde asker-sivil ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
27 Mayıs 1960,  12 Mart 1971,  Türkiye’de askerî darbeler,  Adnan Menderes,  Süleyman Demirel 


Tam Metin : PDF