2016 - Sayı 16

CUMHURİYET TAŞRASINDAN BİR KESİT: MUŞ [1925-1938]
Ercan ÇAĞLAYAN 
Özet

Cumhuriyet’in kuruluşunda bir vilayet statüsünde olan Muş, 1925 Şeyh Said Ayaklanması’nın hemen akabinde kazaya dönüştürülerek Bitlis vilayetine bağlandı. 1929 yılında çıkarılan bir kanunla Muş adıyla yeni bir vilayet kuruldu ve aynı kanunla Bitlis vilayeti Muş vilayetine bağlı bir kazaya dönüştürüldü. 1936 yılında Muş vilayetine bağlı Çapakçur [Bingöl] ve Bitlis kazalarının vilayet yapılmasıyla Muş vilayetinin erken Cumhuriyet dönemindeki idari sınırları çizilmiş oldu. Bu idari düzenlemelerin yanı sıra, tüm ülke için olduğu gibi Muş için de 1930’lu yıllar, Kemalist rejimin belirlediği değişikliklerin ve uygulamaların gerçekleştiği yıllar olmuştur. Muş, 1930’lu yıllarda bir taraftan Kemalist ilkeler doğrultusunda imar ve inşa edilirken diğer taraftan Halkevinin bilhassa sosyal ve siyasal faaliyetleriyle yeni bir imaja büründürülmeye çalışılıyordu. Bu sınırlı çalışma, 1925-1938 yılları arasındaki dönemde Muş vilayetini konu edinmektedir. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde söz konusu dönemde Muş’un idari yapısındaki değişiklikler ve “modern” mimari ölçütlerince yeniden imarı, ikinci bölümde ise Muş Halkevi’nin faaliyetleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelime
Erken Cumhuriyet Dönemi,  Muş,  Muş Halkevi,  Muş’un İdari Yapısı ve Muş’ta İmar Faaliyetleri 


Tam Metin : PDF