2016 - Sayı 16

NICOLE KRAUSS’UN ROMANLARINDA DEĞİŞMEYEN KİMLİKLER
Faruk KALAY 
Özet

Yahudi kökenine sahip ve Amerika’da yaşayan Nicole Krauss yirmi birinci yüzyılın önemli yazarlarından biridir. Bu genç iddialı yazar Man Walks into a Room (2002), The History of Love (2005), ve Great House (2010) adlı romanlarında yabancılaşma, göç ve tarih ile ilgili temalara değinir. Tarihsel geçmişleri aynı çizgide iç içe olan karakterler/özellikler bu günlere kadar uzamıştır. Şaşırtıcı olan şey tarihin onları tüm kuşakları birbiri içerisine alan kuşatmasıdır. Daha açık bir ifadeyle yirmi birinci yüzyıl karakterleri 1960’larda yaşayanların karakterlerine sahiptir. Bu bağlamda karakterler birbirlerine benzer. Diğer taraftan karakterler modern çağın özelliklerini taşır. Yalnızlık, yabancılaşma ve göç bu romanlarda resmedilmiştir. Tüm karakterler toplumdan uzaktır. Bu yüzden Krauss tarafından yazılan bu romanlar kimlik, yabancılaşma ve göç temalarıyla irdelenecektir.

Anahtar Kelime
Great House,  Man Walks into a Room,  Nicole Krauss,  The History of Love 


Tam Metin : PDF