2016 - Sayı 16

TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI
Fevzi KARADEMİR 
Özet

Yazı dili sözlükleri, özünde bir ağız veya lehçeye dayanan ortak dilin sözlükleri olup öncelikli olarak canlı kelimelerin kullanılış anlamlarını esas alırlar. Bu sözlükler, bir yandan toplumun doğru anlama, yazma ve konuşmasına vesile olurken bir yandan da toplumun üretim ve kullanımlarına göre şekillenirler. Dolayısıyla söz konusu sözlüklerdeki bir kelimenin ilk anlamı, kelime, bağlamsız söylendiğinde toplumca anlaşılan ilk anlamıdır. Toplumca benimsenmeyen bir anlamı, bir sözün ilk anlamı; toplumca benimsenmiş olanı, ikinci anlamı olarak sunmak toplumsal iletişime vasıta olması gereken bir çalışma için sorunlu bir durumdur.

Türkçenin başlıca yazı dili sözlüklerinde meyve adlarının sunumunda böyle bir sorun gözlenmektedir. Genel olarak meyve adlarının birinci anlamları ağaç; ikinci anlamları meyve olarak verilmektedir.

Bu çalışmada öncelikle meyve, ağaç ve çalı kavramlarına açıklık getirilmiş, daha sonra başlıca Türkçe sözlüklerde söz konusu kelimelerin ne şekilde anlamlandırıldığı ve anlamlandırılması gerektiği konuları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelime
Türkçe sözlükler,  meyve adları,  anlam 


Tam Metin : PDF