2016 - Sayı 16

KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ ÇERÇEVESİNDE GAYBÎ HABERLER
Gökhan ATMACA 
Özet

Kur’an’da bazı âyetlerde zikredilen gaybî haberler genel olarak mâzî, hâl ve istikbale dönük yönleriyle dikkat çekmektedirler. Bu durum öteden beri araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu konu üzerinde bazı araştırmalar yapılmıştır. Biz de bu çalışmamızda genel olarak gaybî haberler hakkında bilgi verdikten sonra konuyu Kur’an’ın evrenselliği bağlamında değerlendirmeye çalıştık. Bu yönüyle makalemiz Kur’an’da yer alan gaybî bilgilerin sunumundan ziyade, orada yer alan gaybî haberler ile Kur’an’ın evrenselliği arasındaki ilişkinin tespitine yönelik olmuştur.

Anahtar Kelime
Kur’an,  Gayb,  Evrensellik 


Tam Metin : PDF