2016 - Sayı 16

MUHAMMED ALİ ŞAH DÖNEMİNDE İRAN’IN SİYASİ DURUMU (1907-1909)
Gökhan BOLAT 
Özet

Kaçar Hanedanın altıncı hükümdarı olan Muhammed Ali Şah dönemi (1907-1909) zaman bakımından kısa olmasına rağmen meydana gelen siyasi gelişmeler açısından 20. Yüzyıl İran tarihinin en önemli dönemlerinden biri olmuştur. Bir yandan dünyada yayılmaya başlayan bir takım fikir akımlarının etkisi bir yandan da dönemin büyük devletleri arasındaki siyasi rekabet İran’ı doğrudan etkilemiştir. Bu dönemde iç siyasette meydana gelen en önemli gelişme kuşkusuz meşrutiyet hareketleridir. Muhammed Ali Şah’ın tahttan indirilmesiyle neticelenecek olan bu hareketler bu dönemde ülkenin dört bir yanına yayılmıştır. Bir diğer gelişme ise 19. yüzyıldan beri İran siyasetinde etkili olan İngiltere ve Rusya’nın 1907 İngiliz-Rus Antantı ile İran’ı kendi aralarında paylaşmalarıdır. İngiltere ve Rusya arasında imzalanan bu antlaşma ile iki devlet İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar İran siyasetinde büyük bir nüfuz sahibi olmuşlardır.

Anahtar Kelime
İran,  Muhammed Ali Şah,  Meşrutiyet,  1907 İngiliz-Rus Antantı 


Tam Metin : PDF