2016 - Sayı 16

ŞİİRLE İSTİŞHAD YÖNTEMİ AÇISINDAN HALEBÎ'NİN ED-DURRU'L-MESUN ADLI TEFSİRİ
Hacı ÖNEN 
Özet

Her toplumda olduğu gibi, Arap toplumunda da dilin en fasih şekli şiirlerde kullanılmıştır. Arap dilinin kurallarının tespiti ve nahvin sistemleşmesi hususunda şiir dilsel malzemenin en önemli ürünüdür. Bundan dolayı şiir, hem Arap dili açısından, hem de genel anlamda Kur’ân’ı anlama ve yorumlama hususunda önemli bir kaynak olmuştur. Bu yönüyle şiir, dolaylı olarak Kur’ân tefsirine hizmet etmiştir. Tefsirlerde âyetlerin anlamını tespit etmek için şiirle istişhad edilip, şiirlerden istifade edilmiştir. Semin el-Halebî (ö. 756/1355) de tefsirinde istişhad için çok sayıda şiire yer vermiştir. O, şiiri âyetin anlamını açıklamada yardımcı bir öğe olarak kullanmıştır.

Anahtar Kelime
Kur'ân,  Tefsir,  Şiir,  İstişhad,  Arapça 


Tam Metin : PDF