2013 - Sayı 9

ANA DİLE BENZER ETKİLEŞİM İÇEREN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSLERİNDE SÖZLÜ HATALARA MÜDAHALE
Mehmet BOYNO,  Eyyup AKIL,  Ferhat DOLAŞ 
Özet

Yabancı dil öğrenme, kelime ve gramer bilgisinden ziyade ana becerilerde yeterlilik gerektirmektedir. Konuşma sırasında bir çok hata ortaya çıkmaktadır. Mevcut çalışma şu sorulara cevap bulmayı amaçlamıştır; 1) Öğretmenler anlamamı yoksa yapıyamı odaklanmatadır? Sınfta gerçekleşen etkileşim ne ölçüde anadilde iletişime yakın? 2) Sınıfta ne tür sözlühatalara odaklanılmktadır? Hatalar ne zaman düzeltilmektedir? Ne tür düzeltmeler yapılmaktadır? Çalışmamızda üç tip öğretmeni dikkate aldık: anadili İngilizce olan, ikinci dili İngilizce olan ve yabancı dili İngilizce olan öğretmenler. Her bir öğretmenin dokuzuncu sınıflara olan kırkar dakikalık derslerini kaydettik. Daha sonra, elde edilen verileri analiz ettik. Bulgular, anadile yakın etkileşim sağlayan öğretmenlerin sıralamasının anadili İngilizce olan, ikinci dili İngilizce olan ve yabancı dili İngilizce olan öğretmen şeklinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmenler hata türleri ve bu hataları düzeltme tarzlarına göre çeşitlilik göstermişlerdir.

Anahtar Kelime
sözlühatatürleri,  sözlühatalaramüdahale,  anadileyakın,  yabancıdilolarakİngilizce,  sınıfetkileşimi 


Tam Metin : PDF