2018 - Sayı 21

URUZ İLE BEDİSA HİKÂYESİNİN TAHLİLİ
Ulaş BİNGÖL 
Özet

Geleneksel Türk anlatısının önemli değerlerinden biri olan Dede Korkut hikâyeleri, öteden beri birçok edebiyatçının ilham aldığı bir kaynaktır. Can H. Türker’in Uruz ile Bedisa şiir kitabı geleneksel bir anlatıdan beslenmesi ve beslendiği geleneksel anlatının dil ve anlatımını yansıtmaya çalışması açısından öne çıkar. Türker, Dede Korkut Kitabı’nda geçen kişiler ve olaylardan ilham alarak Uruz ile Bedisa hikâyesini manzum şekilde kaleme alır. Bedisa dışındaki bütün karakterleri Dede Korkut hikâyelerinden alan şair, mekân ve zaman ögeleri açısından da Dede Korkut hikâyelerine bağlı kalır. Kimi zaman Dede Korkut hikâyelerinden doğrudan alıntılar yapan şair, metni Kazan Beg Oglı Uruz Begün Tutsak Oldugı Boy hikâyesinin iskeleti üzerine inşa eder. Fakat anlatısında diğer Dede Korkut hikâyelerinden aldığı malzemeleri de kullanır. Böylece alıntı yaptığı hikâyeyi kimi yerlerde dönüştürerek, kimi yerlerde parodiye başvurarak yeniden oluşturur. Ayrıca Dede Korkut hikâyelerindeki söyleyiş tadını verebilmek için arkaik kelimeler kullanır Bu çalışmanın amacı Uruz ile Bedisa hikâyesini tahlil ederek şairin Dede Korkut hikâyelerinden nasıl yararlandığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelime
Uruz ile Bedisa,  Dede Korkut Hikâyeleri,  Can H. Türker. 


Tam Metin : PDF