2013 - Sayı 9

TOPLUMSAL CİNSİYET DAVRANIŞLARI VE KÜRT KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA DOĞU KADINININ MÜZİKSEL ÜNLEMİ: “ZILGIT” YA DA “TİLİLİ”
Banu MUSTAN DÖNMEZ 
Özet

Bu çalışma, Kürtlerin müzikleri içinde ya da dışında kullandıkları zılgıtı, „toplumsal cinsiyet davranışları ?ve „Kürt kimliği? çerçevesinde ele almak için oluşturuldu. Zılgıt, ya da Kürtçesiyle tilili, Orta Doğu kadınının derin keder ya da neşe içeren duygularını, genelde müzik içinde ama bazı zamanlarda da müzik dışında, dillerinin ağızlarının içinde hızlı bir biçimde oynatarak çıkardıkları sesin adıdır.
„Zılgıt? ya da „tilili?, özellikle Mezopotamya ve Kuzey Irak Kürtleri tarafından icra edildiği için, ağırlıklı olarak Kürt kimliğinin bir sembolüdür. Ayrıca yine kadınlar tarafından icra edildiği için kadın cinsel kimliğinin de bir sembolüdür. Kısacası zılgıtın Kürtler tarafından icra edilmesi etnik kimliğin, kadınlar tarafından icra edilmesi cinsel kimliğin bir göstergesidir. Dolayısıyla zılgıtın analizi için toplumsal cinsiyet teorilerinin yanısıra, etnisite ve kültürel kimlik teorilerinden de yardım alınmıştır.

Anahtar Kelime
Toplumsal Cinsiyet Davranışları,  Kürt Kimliği,  Orta Doğu Kadını,  Müzik,  'Ağıt',  'Halay',  'Zılgıt' (Tilili) 


Tam Metin : PDF