2016 - Sayı 16

JOHN STUART MİLL’İN YARARCI ANLAYIŞINDA ÖZGÜRLÜK
Murat BAYRAM,  Halis ÇAVUŞOĞLU 
Özet

Felsefe tarihinde “Yararcılık” birçok filozof tarafından savunulmuştur. Yararcılığın ilk temsilcisi Epikuros kabul edilir. Bunun yanı sıra David Hume, John Locke gibi birçok filozof tarafından kabul edilen yararcılığın ilk sistemli teorisini Bentham’da bulabiliriz. Bu çalışmada Bentham’dan sonra gelen en büyük İngiliz yararcısı John Stuart Mill’in yararcılık hakkındaki düşünceleri incelenecektir. Burada Mill’in Bentham ile olan benzerlik ve farklılıklarına değinerek Mill’in yararcılığa kazandırdığı –özellikle özgürlük kavramına getirdiği farklı yorumlar ile haz ve acı kavramlarına kazandırdığı farklı nitelikler- farklı perspektifler ele alınacaktır. Burada Mill’in yararcılık hakkındaki görüşlerinden hareketle özgürlük anlayışı açıklanacaktır.

Anahtar Kelime
Yararcılık,  özgürlük,  haz,  acı 


Tam Metin : PDF